News

EPG เปิด Q2 ปีบัญชี 65/66 ยอดขาย 3.2 พันล้าน

อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป อวดรายได้จากการขาย 3,250 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขาย 2,980 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9% มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 31.4% และมีกำไรสุทธิรายไตรมาสที่ 385 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 413 ล้านบาท หรือลดลง 6.8%

รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG เปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่ 2 ปีบัญชี 65/66 (ก.ค.-ก.ย.65) บริษัทมีรายได้จากการขาย 3,250 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขาย 2,980 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9% มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 31.4% และมีกำไรสุทธิรายไตรมาสที่ 385 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 413 ล้านบาท หรือลดลง 6.8% ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการดำเนินงานของ 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่

ธุรกิจฉนวนกันความร้อน/เย็น ภายใต้แบรนด์ Aeroflex มีรายได้จากการขาย 967 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 34.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยยอดขายเว็บหวยออนไลน์ ถูกกฎหมาย บาทละ 1000 เชื่อถือได้ในสหรัฐอเมริกายังคงเติบโตต่อเนื่องจากความต้องการสินค้าฉนวนยางที่มีคุณภาพสูง ซึ่งผ่านมาตรฐานการรับรองความปลอดภัย และจากการขยายตลาดไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรม Ultra Low Temperature Insulation และ Air Ducting system อีกทั้งมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคการผลิตและการลงทุนเอกชนที่ยังขยายตัว ส่วนยอดขายในญี่ปุ่น และยุโรปปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ยอดขายในประเทศทยอยฟื้นตัวตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด และการลงทุนภาคเอกชนทยอยฟื้นตัวตามลำดับ

ธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ ภายใต้กลุ่ม Aeroklas มีรายได้จากการขาย 1,655 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสามารถส่งสินค้าให้ค่ายยานยนต์ที่เริ่มมีการผลิตต่อเนื่อง และจากยานยนต์รุ่นใหม่ที่จะทยอยออกสู่ตลาด ส่งผลให้มีคำสั่งซื้อและความต้องการสินค้าหลัก เช่น พื้นปูกระบะ (Bed liner) บันไดข้างรถกระบะ (Sidesteps) และชิ้นส่วนอื่นๆ ของรถกระบะและ SUV เพิ่มขึ้น

อีกทั้งกลุ่มผู้ผลิตยานยนต์หลายค่ายปรับตัวเพื่อแก้ไขปัญหาชิปขาดแคลน (Semiconductor Shortage) คาดว่าการเติบโตเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม ยอดขายในยุโรปยังชะลอตัว เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในยุโรปชะลอตัวลง สำหรับธุรกิจในออสเตรเลียยอดขายชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทรับรู้รายได้จากการซื้อกิจการ 4 Way Suspension Products Pty. Ltd ออสเตรเลีย เป็นไตรมาสแรก

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แบรนด์ EPP มีรายได้จากการขาย 629 ล้านบาท หรือลดลง 9.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลมาจากปัจจัยด้านฤดูกาล ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยมีฝนตกยาวนานกว่าปกติ และเกิดน้ำท่วม ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการบริโภคภายในประเทศ EPP ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเน้นกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายบรรจุภัณฑ์พลาสติก อย่างไรก็ตาม บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทกล่องใส่อาหาร ยังคงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีต้นทุนขายสินค้าเพิ่มขึ้น 7.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราที่น้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ บริษัทได้จัดหาวัตถุดิบจากแหล่งผลิตในหลายประเทศเพื่อให้ต้นทุนเฉลี่ยจากราคาวัตถุดิบมีราคาเหมาะสม สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 31.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มาจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น การปรับอัตราการจ้างพนักงานตามตลาดแรงงานในสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย การจ้างพนักงานเพิ่มเติมเพื่อขยายร้านค้าสาขา TJM ออสเตรเลียอีก 2 แห่ง รวมทั้งรับรู้ค่าใช้จ่ายของ 4 Way Suspension Products Pty. Ltd ออสเตรเลีย เป็นต้น

บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 40 ล้านบาท ลดลง 6 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกำไร 46 ล้านบาท เป็นผลมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ 77 ล้านบาท จากการฟื้นตัวของกลุ่มฉนวนกันความร้อน/เย็น และกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

รศ.ดร.เฉลียว กล่าวต่อว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 พ.ย.65 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด 30 ก.ย.65 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 308 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 28 พ.ย.65 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 ธ.ค.65

You may also like...