News

CMC สร้างพอร์ตรายได้ธุรกิจการแพทย์ นำเข้า-จำหน่ายชุดตรวจ ATK ราคาคนไทย

“เจ้าพระยามหานคร” แตกไลน์ลุยตลาด ATK นำเข้า-จำหน่ายชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ตามมาตรฐาน อย. ราคาคนไทยเพียงชุดละ 35 บาท

นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) CMC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนทำเลศักยภาพ กล่าวถึงการเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้จากกลุ่มธุรกิจการแพทย์และเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ ที่สามารถสร้างรายได้ซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ประจำเข้ามา ควบคู่กับรายได้จากการพัฒนาและขายที่อยู่อาศัย ว่า บริษัทฯ เดินหน้าตามแผนขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต โดยได้แตกไลน์ธุรกิจใหม่ขยายการลงทุนไปยังกลุ่มทางการแพทย์ (Medical, Health and Wellness) ล่าสุด ในส่วนของบริษัทลูก “เทเลด็อค (Teledoc)” นำร่องในการขยายตลาด Antigen Test Kit (ATK) นำเข้าและวางจำหน่ายชุดตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

โดยมีชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แบบสำหรับใช้โดยประชาชนทั่วไป (Home Use) และแบบสำหรับใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ (Professional Use) โดยล็อตแรกนำเข้าชุดตรวจ ATK เพียง 1 ล้านชุดเท่านั้น ในราคาพิเศษเฉพาะช่วงเดือนมกราคม ชุดตรวจละ 35 บาท ซึ่งเป็นราคาช่วยเหลือคนไทยให้สามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้อย่างครอบคลุม รวมถึงตรวจเชื้อโอมิครอน (Omicron) เพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง หากพบเชื้อจะได้รู้ตัวได้เร็วและเข้ากระบวนการกักตัวได้ทันท่วงที ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นวงกว้างขึ้น

ขณะนี้บริษัทฯ เปิดรับพรีออเดอร์ชุดตรวจ ATK ที่มีคุณภาพดีตามมาตรฐานให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ราคา 35 บาทต่อชุด ทั้งแบบ 1 ชุดตรวจต่อกล่อง และแบบ 25 ชุดตรวจต่อกล่อง

You may also like...