News

ชะตากรรม 4 อดีตผู้บริหาร NMG

สุนันท์ ศรีจันทรา
ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG ในความผิดทุจริตตกแต่งบัญชีรายได้ของบริษัท ซึ่งผู้บริหาร NMG ชุดใหม่ กลุ่มนายฉาย บุนนาค ได้ตรวจสอบพบ

พฤติกรรมความผิดเกิดขึ้นระหว่างปี 2558-2560 โดยผู้ถูกกล่าวโทษ 4 รายเป็นกรรมการและผู้บริหาร NMG ประกอบด้วย น.ส.ดวงกมล โชตะนา น.ส.ณัฐวรา แสงวารินทร์ นายสุพจน์ เพียงศิริ และนายสิริชาย ชนานำ ได้ร่วมกันตัดสินใจอนุมัติ และดำเนินการให้บันทึกรายได้ซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ค่าโฆษณาที่ไม่มีจริงในงบการเงินบริษัท

นอกจากนั้น ยังแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขายโฆษณา เพื่อเอื้อให้ฝ่ายขายบันทึกใบจองโฆษณาปลอมเข้าไปในระบบการขายโฆษณาและให้ฝ่ายบัญชีนำใบจองบันทึกเป็นรายได้และรายได้ค้างรับ จำนวน 691 ล้านบาท เข้าข่ายร่วมกันทุจริต ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต ทำให้ NMG ได้รับความเสียหาย ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)

เมื่อกลางเดือนธันวาคม 2563 ศาลแพ่งตัดสินให้ น.ส.ดวงกมล และนายสุพจน์ ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้ NMG จำนวน 36.53 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี นับวันถัดจากวันฟ้อง (4 ก.พ.2562) ฐานร่วมกันสั่งการให้ฝ่ายขายของบริษัทฯ ลงรายได้ค้างรับที่ไม่มีอยู่จริง เพื่อสร้างรายได้เทียมและแต่งบัญชีงบการเงิน

น.ส.ดวงกมล เคยมีข้อพิพาทกับผู้บริหาร NMG ชุดใหม่กลุ่มนายฉาย ซึ่งระงับการจ่ายเงินค่าชดเชย น.ส.ดวงกมล นับสิบล้านบาท โดยผู้บริหารชุดใหม่ระบุว่า น.ส.ดวงกมล พัวพันกับข้อสงสัยในวงการเงิน และนำไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลแรงงานเมื่อปี 2561 ซึ่ง น.ส.ดวงกมล เป็นฝ่ายชนะคดี

แต่ผู้บริหารชุดใหม่กลุ่มนายฉาย ได้ตรวจสอบพฤติกรรมการบริหารของ น.ส.ดวงกมล จนพบหลักฐานความผิดในการแต่งบัญชี และนำไปสู่การฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง ก่อนส่งเรื่องของ ก.ล.ต. ร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดี

ช่วงระหว่างปี 2558-2560 เป็นช่วงรอยต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่และโครงสร้างบริหาร NMG โดยกลุ่มบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS กำลังเข้าครอบงำกิจการแทนกลุ่มนายสุทธิชัย หยุ่น จนต้นปี 2561 กลุ่มนายฉายได้เข้าควบคุมการบริหารอย่างเบ็ดเสร็จ

การแต่งบัญชีงบการเงินโดยการสร้างรายได้โฆษณาเทียม เป็นการสร้างภาพลวงตาให้ประชาชน และนักลงทุน จนนำไปสู่ความเข้าใจผิดในผลประกอบการที่แท้จริงของ NMG ซึ่งอาจทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด และสร้างความเสียหายในการลงทุนซื้อขายหุ้น

แม้จะเป็นสื่อมวลชน แต่เมื่อกระทำความผิด ก.ล.ต.ไม่ได้มีข้อยกเว้นใดๆ โดยดำเนินการกล่าวโทษตามขั้นตอนของกฎหมาย และแม้ความผิดจะผ่านเลยมาประมาณ 6 ปี แต่ไม่สายเกินไปสำหรับการดำเนินคดี

น.ส.ดวงกมล เป็นสื่อมวลชนมาหลายสิบปี ก่อนจะก้าวขึ้นสู่ผู้บริหาร NMG และจะแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ แต่กลับก่อพฤติกรรมที่น่าละอาย และพฤติกรรมที่ก่อไว้กำลังตามหลอกหลอน โดยเฉพาะการถูกกล่าวโทษในคดีอาญาจาก ก.ล.ต.

แม้ น.ส.ดวงกมล จะชนะคดี NMG เรียกเงินเงินชดเชยการทำงานนับสิบล้านบาท แต่สุดท้ายต้องพ่ายคดีการแต่งบัญชี ต้องชดใช้ให้ NMG ร่วม 20 ล้านบาทเหมือนกัน

คดีแต่งบัญชีเป็นความผิดร้ายแรงตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งไม่รู้ว่าชะตากรรมของอดีตกรรมการและผู้บริหาร NMG จะปิดฉากอย่างน่าอนาถหรือไม่

You may also like...